RE-INTEGRATIE

Focus op kansen en mogelijkhedenIs een van jouw werknemers al langere tijd ziek? Dat is een zeer vervelende situatie voor alle betrokken partijen. Als werkgever word je geacht jouw zieke werknemer te helpen bij het vinden van ander werk. Dat kan zowel intern (re-integratie spoor 0 en spoor 1), als ook extern zijn (re-integratie spoor 2). Voorkom sancties en laat je goed adviseren door een ervaren re-integratieadviseur. 


Het begint bij Spoor 0


Terugkeren in eigen functie

Bij langdurige ziekte van een werknemer treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De eerste stap is kijken of het mogelijk is dat de zieke werknemer weer kan terugkeren in zijn/ haar eigen werk. Dit wordt Spoor 0 genoemd. Ook wordt er gekeken in welke mate de zieke werknemer kan terugkeren in zijn/ haar eigen werk en of er wellicht (kleine) aanpassingen nodig zijn. Een belangrijke vraag is hoe lang het gaat duren voordat de zieke werknemer weer volledig in zijn/ haar eigen werk kan terugkeren. Is dat überhaupt wel mogelijk? 

 

 

Re-integratie | Spoor 1


Wanneer de werknemer niet, of in ieder geval niet op korte termijn (lees: binnen een half jaar) kan terugkeren in zijn/ haar oude functie, dan treedt spoor 1 in werking. Spoor 0 en Spoor 1 gaan in de praktijk vaak samen. Onder Spoor 0 valt officieel beschouwd alleen de eigen functie met eventueel enkele kleine aanpassingen, terwijl Spoor 1 alle functies binnen het bedrijf omvat. 

 

Alle functies binnen het bedrijf

Wanneer jij en je werknemer - in overleg met de bedrijfsarts - tot de conclusie zijn gekomen dat terugkeer in eigen werk op korte termijn (binnen een half jaar) niet mogelijk is, wordt er bekeken of er andere werkzaamheden binnen het bedrijf passend kunnen zijn.

 

Aangepaste (nieuwe) functie binnen het bedrijf

Bij het zoeken naar een manier waarop de werknemer weer volledig arbeidsgeschikt kan zijn, kan er ook gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden binnen het bedrijf. Een functie die er op dit moment nog niet is, maar die wel van meerwaarde kan zijn voor de onderneming en tegelijkertijd passend is voor de uitgevallen werknemer kan ook een oplossing zijn. 

 

 

Re-integratie | Spoor 2


Nieuwe baan bij een andere werkgever

Spoor 2 wordt ingezet wanneer is gebleken dat een werknemer niet meer kan terugkeren in zijn/haar eigen werk en ook niet in een andere functie binnen het bedrijf. Het 2e spoor traject moet uiterlijk na 1 jaar ziekte gestart worden. Op zijn vroegst kan het na de achtste week van de arbeidsongeschiktheid worden ingezet. 

 

Wanneer de arbeidsdeskundige, de Arbo arts, of een andere medische deskundige aangeeft, dat het 2e spoortraject moet worden opgestart, dan heb je als werkgever zes weken de tijd om dit te doen. Dit kun je zelf vormgeven in samenwerking met de zieke werknemer en je kunt er ook voor kiezen om een externe re-integratieadviseur in te schakelen. Voordeel van het laatste is dat het traject begeleid wordt door een ervaren adviseur die alle ins en outs van de Wet Verbetering Poortwachter kent en die ervoor zorgt dat jij als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarmee worden een hoop zorgen uit handen genomen en ben je verzekerd van een goed sluitend dossier. 

 

Beoordeling door UWV

Bij Spoor 2 is er geen vaste doorlooptijd. Spoor 2 moet uiterlijk na 1 jaar ziekte gestart worden. Aan het einde van de WIA-wachttijd (104 weken/ 2 jaar) vindt de WIA-beoordeling plaats. Deze keuring wordt uitgevoerd door UWV. Zij beoordelen of jij als werkgever voldoende hebt gedaan aan de re-integratie van jouw werknemer. Het gaat er daarbij niet om of de werknemer weer aan het werk is, maar of er alles aan gedaan is om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Als dat laatste het geval is kan het traject gesloten worden.

 

 

Re-integratie | Spoor 3


Eigenrisicodrager en WGA

Spoor 3 wordt ingezet als je als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA. Ben je eigenrisicodrager en valt jouw werknemer onder de WGA-regeling, dan ben je na einde wachttijd (= 104 weken/ 2 jaar) nog tien jaar verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Zolang er arbeidsmogelijkheden zijn, is het raadzaam een (ex)-werknemer te begeleiden bij de re-integratie. Daarmee vergroot je de kans op een baan, wat de schadelast beperkt. 

 

Als dus de eerste 2 jaar van ziekte voorbij zijn, en spoor 0, spoor 1 en spoor 2 zijn doorlopen, vindt de WIA-keuring bij het UWV plaats. Als uit de keuring blijkt dat er nog benutbare arbeidsmogelijkheden zijn is het mogelijk om voor deze (inmiddels ex-)werknemer een traject in te zetten voor het vinden van passend en duurzaam werk. Dit wordt een WGA-traject genoemd, ook wel 3e spoor traject. De werknemer ontvangt dan een WGA-uitkering.

 

Zowel werkgever als werknemer is gebaat bij een succesvol re-integratietraject. Als werkgever bespaar je op de kosten van doorbetaling, terwijl het voor de werknemer een kans is op een nieuwe start op de arbeidsmarkt en hogere inkomsten. Iedereen heeft een unieke toegevoegde waarde en voor ieder mens zijn er kansen. Als adviseur denk ik graag in mogelijkheden, leg ik de nadruk op wat nog wel kan en ben ik gedreven om de werknemer naar een mooie passende arbeidstoekomst te begeleiden.

 

 

Meer informatie over re-integratie? 


Neem gerust contact op. Ik vertel je graag meer over de verschillende trajecten, mijn werkwijze en manier van begeleiden en wat ik eventueel voor jouw organisatie en medewerker(s) kan betekenen.