VOOR GEMEENTE

Helder & resultaatgerichtBegeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt


Ik begeleid mensen met een uitkering op weg naar passend werk, ook als ze een wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

 


Klanten krijgen inzicht in zichzelf, in hun talenten en drijfveren, in hun unieke toegevoerde waarde en leren vanuit een positieve insteek om te gaan met de belemmeringen die een rol spelen. 

 


Ik geef sollicitatietrainingen, leer klanten hoe zij een goede motivatiebrief schrijven, stel samen met de cliënt een passend cv op en begeleid hen gedurende het sollicitatieproces. 

 

Mijn expertises liggen op het gebied van:

 • Fysieke beperkingen

 • Psychische belemmeringen

 • Verstandelijke beperkingen

 • Reumatische aandoeningen en auto-immuunziekten

 • Stressklachten, overspannenheid en burn-out

 • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

 

Qua Doelgroepen: 

 • Wajong, ZW, WGA, WIA, WW

 • Participatiewet

 • Re-integratie spoor 1 & 2

 • Vroegtijdige schoolverlaters

 • Langdurig werklozen en 50+

 • Hooggevoelige personen

 

Mobiliteitsadvies


Mensen maken de organisatie.  En mensen maken het verschil. Zorg voor de juiste mensen op de juiste plaats. Bewust inzetten van coaching, advies en training zorgt ervoor dat de mensen binnen de gemeente op de juiste plek zitten en gemotiveerd en betrokken zijn én blijven.

 

Coaching trajecten die passend kunnen zijn: 

 

Meer informatie lees je op de pagina over mobiliteitsadvies

 

Re-integratie 


Is een van de werknemers al langere tijd ziek? Dat is een zeer vervelende situatie voor alle betrokken partijen. Als werkgever word je geacht jouw zieke werknemer te helpen bij het vinden van ander werk. Dat kan zowel intern (re-integratie spoor 0 en spoor 1), als ook extern zijn (re-integratie spoor 2). Geef invulling aan goed werkgeverschap, voorkom sancties en laat je goed adviseren door een ervaren re-integratieadviseur. 

 

Meer informatie lees je op de pagina over re-integratie

 

* Samenwerking: Ladies & Business


Als collega loopbaancoaches en re-integratie adviseurs zijn we gestart met een positieve nieuwe samenwerking:

Ladies & Business.

 

Als coaching professionals werken we nauw samen, we delen dezelfde visie, fungeren als sparringpartner en back-up en houden regelmatig intervisie bijeenkomsten. Samen kunnen wij onze klanten en opdrachtgevers nog beter en sneller de juiste en meest passende ondersteuning bieden in een groter werkgebied. 

 

Benieuwd wat onze samenwerking kan betekenen? Neem dan gerust contact op.