UWV-TRAJECTEN

Persoonlijke & enthousiaste begeleidingDenken in mogelijkheden

 

Ik denk graag in mogelijkheden. Ik kijk naar wat nog wél mogelijk is, in plaats van enkel te denken in termen van beperkingen en belemmeringen. Uiteraard houd ik altijd rekening met jouw persoonlijke situatie en wat passend en duurzaam is.

 

Samen gaan we onderzoeken waar jij blij van wordt, wat een reden is om 's ochtends op te staan met een glimlach op je gezicht en een gevoel van: "Yes! Ik ben blij met wie ik ben, ik ben blij met wat ik doe, ik ben blij met hoe mijn leven eruit ziet en ik ben trots op mezelf dat ik dit zo heb vormgegeven." 

 

Iedereen heeft een unieke toegevoegde waarde en iedereen heeft er baat bij van die van zichzelf te leren kennen, zodat deze optimaal kan worden ingezet op de arbeidsmarkt en in de samenleving. En dat is waarin ik gespecialiseerd ben. Hierbij kan ik niet alleen putten uit jarenlange praktijkervaring als coach en adviseur, maar spreek ik ook uit eigen ervaring. 

UWV Re-integratiediensten


Werkfit Maken

Deze dienst is voor mensen die nog niet kunnen werken en helpt je om geschikt te worden voor: 

 • het werk; 
 • het volgen van een noodzakelijke opleiding.

Ook onderzoeken of werken als zelfstandig ondernemer bij je past is iets dat we in dit traject kunnen doen. 

 

Naar Werk

Deze dienst helpt jou, als je weer kunt werken, betaald werk te vinden. En helpt je aan het werk te blijven of een eigen bedrijf te starten.

 

Praktijkassessment

Deze dienst bieden we aan voor mensen die moeilijk kunnen inschatten wat de mogelijkheden zijn om te werken.

 

Modulaire Dienstverlening


Participatie Interventie

Deze dienst is gericht op het activeren van mensen. Hierdoor kan jij zoveel mogelijk zelf de leiding nemen en gaan deelnemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. (Deze dienst is voor mensen voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.) 

 

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Deze dienst is gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk. (Deze dienst is voor mensen voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.) 

 

Begeleiding bij Scholing 

Deze dienst is voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. Hierbij kan gekozen worden voor een opleiding met baangarantie. 

 

ExpertisesNet als de coaches met wie ik samenwerk*, heb ik ruime ervaring en veel kennis en kunde ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 


Je krijgt inzicht in jezelf, in jouw talenten en drijfveren, in jouw unieke toegevoegde waarde en leert vanuit een positieve insteek om te gaan met de belemmeringen die een rol spelen.  

 

Mijn expertises liggen op het gebied van:

 • Stressklachten, overspannenheid en burn-out
 • Reumatische aandoeningen en auto-immuunziekten
 • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
 • Fysieke beperkingen
 • Psychische belemmeringen

 

Qua Doelgroepen: 

 • WIA, WGA, WW, Wajong, ZW
 • Hoogopgeleiden
 • Hooggevoelige personen
 • Langdurig werklozen en 50+
 • Participatiewet

 

Re-integratie | Spoor 3


Eigenrisicodrager en WGA

 

Als de eerste 2 jaar van ziekte voorbij zijn, en spoor 0, spoor 1 en spoor 2 zijn doorlopen, vindt de WIA-keuring plaats. Als uit deze keuring blijkt dat jij als (inmiddels ex-)werknemer nog benutbare arbeidsmogelijkheden hebt, is het mogelijk om een WGA- of Spoor 3 traject in te zetten voor het vinden van passend en duurzaam werk.

 

Als coach en adviseur denk ik graag in mogelijkheden, leg ik de nadruk op wat nog wel kan en ben ik gedreven om jou naar een mooie passende arbeidstoekomst te begeleiden. Samen gaan we actief aan de slag om de restverdiencapaciteit optimaal passend in te vullen. Voor de werkgever is dit een besparing op de kosten van van doorbetaling.  Voor jou is het een kans op een nieuwe start op de arbeidsmarkt en hogere inkomsten. Dat laatste biedt weer meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. En dat is belangrijk!

 

Jouw positieve levensinstelling werkt enthousiasmerend en inspirerend. Ik heb weer vertrouwen in mezelf en zie mijn toekomst weer positief tegemoet.”

(- A. ter D. -)

 

"Tijdens het Werkfit Maken-traject en het aanvullende Naar Werk traject heb ik inzicht gekregen in wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. Ik heb een ontzettend leuke baan gevonden en ervaar meer zelfvertrouwen. Dank je wel hiervoor!"

Mevr. F. K.

 

"Na een gesprek met jou voel ik me altijd beter, blijer, positiever, optimistischer. In plaats van leeuwen en beren op mijn weg zie ik nu kansen en mogelijkheden"

(- H. van der P. -)

 

 

* Samenwerking: Ladies And Business


Als collega loopbaancoaches en re-integratie adviseurs zijn we gestart met een positieve nieuwe samenwerking:

Ladies & Business.

 

Als coaching professionals werken we nauw samen, we delen dezelfde visie, fungeren als sparringpartner en houden regelmatig intervisie bijeenkomsten. Samen kunnen wij onze klanten en opdrachtgevers nog beter en sneller de juiste en meest passende ondersteuning bieden in een groter werkgebied. Voor de UWV-trajecten fungeren we daarnaast als elkaars back-up.

 

Benieuwd wat onze samenwerking kan betekenen? Neem dan gerust contact op.