SPOOR 2

Focus op mogelijkhedenDe Wet Verbetering Poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.


Re-integratie | Spoor 2


Nieuwe baan bij een andere werkgever

Spoor 2 wordt ingezet wanneer is gebleken dat een werknemer niet meer kan terugkeren in zijn/haar eigen werk en ook niet in een andere functie binnen het bedrijf. Wanneer na 1 jaar ziekte niet zeker is dat een medewerker binnen 3 maanden volledig in eigen werk kan terug keren, wordt bijna altijd een spoor 2 ingezet. 

 

Wanneer de arbeidsdeskundige, de Arbo arts, of een andere medische deskundige aangeeft, dat het 2e spoortraject moet worden opgestart, dan heb je als werkgever zes weken de tijd om dit te doen. Dit kun je zelf vormgeven in samenwerking met de zieke werknemer en je kunt er ook voor kiezen om mij als externe re-integratieadviseur in te schakelen. Voordeel van het laatste is dat het traject begeleid wordt door een ervaren adviseur die alle ins en outs van de Wet Verbetering Poortwachter kent en die ervoor zorgt dat jij als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarmee worden een hoop zorgen uit handen genomen en ben je verzekerd van een goed sluitend dossier. 

 

Beoordeling door UWV

Bij Spoor 2 is er geen vaste doorlooptijd. Spoor 2 moet uiterlijk na 1 jaar ziekte gestart worden. Aan het einde van de WIA-wachttijd (104 weken/ 2 jaar) vindt de WIA-beoordeling plaats. Deze keuring wordt uitgevoerd door UWV. Zij beoordelen of jij als werkgever voldoende hebt gedaan aan de re-integratie van jouw werknemer. Het gaat er daarbij niet om of de werknemer weer aan het werk is, maar of er alles aan gedaan is om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Als dat laatste het geval is kan het traject gesloten worden.

 

 

Meer informatie over re-integratie? 


Neem gerust contact op. Ik vertel je graag meer over mijn werkwijze en manier van begeleiden en wat ik eventueel voor jouw organisatie en medewerker(s) kan betekenen.