VIER NIVEAUS

Lichaam, Geest, Hart & ZielIeder mens bestaat in wezen uit vier dimensies of niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch (of spiritueel). Je kunt deze niveaus ook net even anders omschrijven: lichaam, geest, hart en ziel. Via het lichaam zijn we in staat om aan te raken, de geest zorgt voor het denken, ons hart laat ons voelen en de ziel is gekoppeld aan het onbewuste innerlijke weten. Ieder niveau heeft dus een andere taak. En tegelijkertijd hebben ze dezelfde taak. Dat lijkt tegenstrijdig en toch is het heel logisch. Iedere taak of actie heeft een gelijke van die taak of actie op de andere niveaus.

 

Om dit te verduidelijken: door het lichaam kun jij anderen aanraken. Jij kunt een dier aaien en kroelen, of je kunt bijvoorbeeld iemand anders omhelzen. Je geest is de rationele factor; hierdoor verbind jij je met anderen door eigenschappen of kwaliteiten van die ander in herinnering te brengen. Het hart gaat over de emoties. Je wordt warm of koud van binnen, je kunt het gevoel krijgen dat je hart letterlijk overloopt van liefde, of het kan hartverwarmend aanvoelen. De ziel tenslotte, verbindt jou op zielsniveau. Telepathisch contact is een voorbeeld van contact op zielsniveau.

 

Voor ieder fysiek orgaan bestaat er dus een mentaal, emotioneel en energetisch equivalent van dat orgaan. Voor ieder mentaal proces bestaat een fysiek, emotioneel en energetisch gelijke. Enzovoort. Hoe beter de vier niveaus in balans zijn, hoe beter jij je voelt, hoe lekkerder jij in je vel zit en hoe beter je functioneert. 

 

Als voorbeeld nemen we de lever. De lever ligt rechts naast de maag en zorgt voor de stofwisseling, produceert gal, laat voedingsstoffen een eerste bewerking ondergaan, zorgt voor de ontgifting en voor zuivering van het bloed. Het ontgiften en zuiveren is een van de belangrijkste taken op het fysieke niveau. Die taak, of activiteit – zuiveren – is dus ook op de andere niveaus aanwezig. Op mentaal niveau heeft dit te maken met het zuiveren van gedachten (bijv. piekeren; steeds aan dingen denken waar je liever niet aan wilt denken, vergiftigende gedachten). Op emotioneel betekent dit het zuiveren van gevoelens (bijv. onverwerkte emoties door een trauma in de jeugd, of na een scheiding, of overlijden van een dierbare). Op zielsniveau gaat het om de zuivering van informatie; welke informatie gaat vanuit het onderbewustzijn naar het bewustzijn?